Miljö

Miljöprofilen är framåtsträvande och tydlig hos oss och våra medarbetare inom alla områden.

Alla uppdrag genomförs så miljöriktigt som möjligt så länge det ger ett lika fullgott resultat som konventionell lokalvård. Hänsyn tas också till ekonomi, teknik och om det är förenligt med vårt uppdrag hos Er.

BASSTÄD I STOCKHOLM AB använder i så stor utsträckning som möjligt miljöanpassade, biologiskt nedbrytbara och skonsamma medel för varje ändamål i den dagliga städningen.

Transporter av personal, material och maskiner sker till större delen av miljöfordon och av förare som har utbildats i sparsam körning och samordnas så långt detta är möjligt. Du kanske har sett någon av våra miljöfordon i Stockholm?

ARBETSMILJÖN FÖR ERA MEDARBETARE

Den avtalade traditionella lokalvården är basen för en bra arbetsmiljö hos Er.
Vissa områden kräver speciell omvårdnad och kanske extrainsatser. Tillsammans kan vi lägga upp årliga rutiner för eventuella specialinsatser (storstädning, golvvård, fönsterputs mm) för Er.

Ren och fräsch arbetsmiljö ökar trivseln på arbetsplatsen och uppskattas av ALLA !