Om oss

BasStäd:s verksamhetsidé är att specialisera sig på helhetslösningar inom lokalvård gentemot företag och offentlig sektor i Stockholmregionen med fokus på kvalitet genom kompetent personal. Vi bildades 1999 och har en lång erfarenhet inom lokalvård mot företag och större upphandlare.

Vi är idag 120 anställda varav 5 personer i grupp- eller arbetsledarpositioner. Våra arbetsledare har mångårig erfarenhet och finns tillgängliga med kort varsel. Vår personals kompetens är extremt god och fastställs genom utbildningar som vi främst själva utför.

Vi har ett brett utbud av städobjekt såsom skolor, kontor, produktionsavdelningar, vårdmottagningar, köpcentrum och trapphus i företags- och bostadsfastigheter.  Denna spridning anser vi vara en kompetens då den ger oss kunskap om olika lokalers behov inom städ. Vårt arbetssätt baserar sig på nära och långvariga relationer med våra kunder.

Stor fokus läggs på att rätt metoder används och att städschemat efterföljs. Viktiga detaljer kontrolleras genom egenkontroller och arbetsledarkontroller. Vi arbetar enligt ISO standarden 9001 och 14001 sedan 2004 med stor vikt på intern kvalitetssäkring och miljön. Vi har patrull både dagtid och kvällstid. Vi försöker även att möta våra kunders behov i största möjliga omfattning genom att erbjuda fler tjänster inom fm.  Vikt läggs på miljöanpassning i allt från kemanvänding och rätt dosering till vår bilpark.

Gentemot våra anställda är vårt mål att BasStäd skall vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser personalen som vår största resurs och satsar på personalvård utöver det vanliga. Vi har en låg sjukfrånvaro och en låg personalomsättning. VI värnar om en hög och jämnkompetensnivå bland alla personal.

Vi är auktoriserad serviceentreprenör från Almega vilket förnyas årsvis efter granskning och följer Fastighetsanställdas Förbund och Kommunals kollektivavtal. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!